Üks pilt on väärt tuhandet sõna, aga vahest üks laul ütleb seda paremini...

A picture is worth a thousand words, but sometimes a song says it best...

Saturday, June 9, 2012

22. mai 2012

Alustasin Tiffaniga ratsutamist maastikul.

No comments: